Úvod   I  Životopis   I   Obrazy   I   Fotogalerie   I   Kontakt

Ing. Miroslav Řídký  I  6. 11. 1945 Brno - 31. 1. 2012 Třebíč

Třebíčský neprofesionální výtvarník.

Vystudoval Střední průmyslovou školu v Třebíči a poté Vysoké učení technické v Brně.

Výtvarná činnost, které se věnoval již od dětství, se mu stala velkým celoživotním koníčkem. Kromě malování různými technikami se věnoval i grafické tvorbě, návrhům na firemní loga, interiéry, dále také propagační činnosti, např. plakáty, poutače a pozvánky na různé kulturní a společenské akce apod. Po několik let graficky zpracovával kroniku města Třebíče věnovanou významným životním jubileím třebíčských občanů. Podílel se rovněž na tvorbě propagačních materiálů města. Vytvořil unikátní trojrozměrné mapy Třebíče, Jihlavy a několika obcí, zpracoval nejvýznamnější památky města do ikonek, které se úspěšně využívají v cestovním ruchu. Své umělecké vlohy využil i v jiných oborech. Pro ochotnický divadelní soubor, který působil při Závodním klubu v Třebíči-Borovině v šedesátých a sedmdesátých letech, připravoval návrhy kulis a sám je pak také vyráběl a maloval. Po několik let byl členem výtvarného kroužku při tehdejším SKP v Třebíči, s nimiž se zúčastňoval pravidelných výročních regionálních výstav.

Jeho nejoblíbenější technikou byla olejomalba, většinou s krajinnými nebo městskými motivy. Na svém kontě má také řadu portrétů, figurálních obrazů či kreseb, zátiší s kyticemi, ovocem apod. Přestože vytvořil několik stovek obrazů, samostatně vystavoval v třebíčské Galerii Malovaný dům pouze dvakrát. Obě výstavy pořádané v letech 2005 a 2015 se těšily velkému zájmu široké veřejnosti.

Nejraději maloval přímo v plenéru. Náměty jeho obrazů byla hlavně příroda, různá zákoutí v židovské čtvrti, portréty, ale také velká panoramata města. Řadu obrazů vytvořil i během svých pobytů v zahraničí, ať již v Řecku, Itálii, či v Chorvatsku.
(c) Milan Krčmář, 2017